Ikoner i form av noder och kluster. Grafisk illustration.

Utvecklingsprogram för ett datadrivet arbetssätt

Under våren 2022 erbjuder Alexanderson­institutet tillsammans med data­entreprenören Christian Lauritzen ett begränsat antal företag ett exklusivt utvecklings­program. Vi hjälper er att öka förmågan att skapa affärs­nytta ur er data.

Utvecklingsprogrammet riktar sig till ledare med resultat- och budgetansvar samt ledare inom marknad, försäljning eller verksamhet. Ni kommer få med er ny energi, fler verktyg och ett större självförtroende att arbeta datadrivet. Under programmets gång kommer ni få ökad kunskap om data samt konkreta tips för hur ert företag kan fortsätta att utvecklas.

Foto: Marcela Diaz

Christian har en bakgrund som strategikonsult och entreprenör och är medgrundare av bland annat Adlibris och B3 Indes. Han har även varit interimschef på Volvo Cars digitala innovationsavdelning. Christian ägnar stor del av sin tid åt att hjälpa bolag att bli mer konkurrenskraftiga genom att anamma ett datadrivet arbetssätt.

Fakta

Under våren 2022 erbjuder Alexandersoninstitutet fyra programstarter med fem halländska företag i varje. Vi kommer sätta samman grupper för att skapa maximalt utbyte mellan företagen.

Programstart:
26 januari, 22 februari, 7 mars respektive 29 april
Tidsåtgång:
Schemalagd tid cirka 12 timmar. Individuell coachning cirka 10 timmar per företag
Pris:
Kostnadsfritt genom finansiering från Region Halland och Interreg NSR, dock är antalet platser begränsade
Plats:
Träffarna sker i första hand på Alexandersoninstitutet vid Campus Varberg

Upplägg

Tillfälle 1: Nuläge

Vilken digital mognadsnivå och data har ni i företaget? Vad innebär det att vara datadriven och vilka är fördelarna med arbetssättet? Hur kan ni praktiskt komma igång?

Tillfälle 2: Workshop

Vad skulle vara ett aktuellt och relevant projektförslag i er verksamhet? Vilka projekt är enklare att genomföra och vilka är svårare än vad man kan tro?

Tillfälle 3: Genomförande

Hur går ni vidare med ert projekt och hur kan ni undvika vanliga fallgropar?

Handledning och coachning

Få coachning, guidning samt nya infallsvinklar och input på vad som är möjligt kopplat till ert projekt. Ni får enskild handledning av en erfaren framgångsrik entreprenör och dataexpert. Dessutom får ert företag möjlighet att komma i kontakt med högskolestudenter som kan ta projektet vidare.

Inspireras till ett mer datadrivet arbete

Bakgrund

Alexandersoninstitutet vid Campus Varberg erbjuder utvecklingsprogrammet Futures By Design för små och medelstora företag. Syftet är att stärka det halländska näringslivets arbete med data.

Frågor

Vid frågor hör av dig på mejl till info@alexandersoninstitutet.se.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.Region Halland logotyp.

Utvecklingsprogrammet är en aktivitet som finansieras med stöd av Interreg NSR och Region Halland genom projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet.