Studenter sitter och lyssnar på en talare under ett datalabb.

Datalabb

Är du nyfiken på hur du kan förnya, förenkla och förbättra tjänster som skapar värde för ditt företag och dina kunder? I Datalabbet genomförs individuell företagscoaching av erfarna experter med ambitionen att ta nästa steg i den digitala resan.

Detta görs genom att dela kunskap mellan människor med olika erfarenheter, utnyttja möjligheter med digital teknik, samt att hantera och analysera data – råvaran för framtidens innovationer. Datalabbet hjälper dig att påbörja och/eller växla upp ditt arbete med data, dataanalys och digitalisering.

Vi tillhandahåller enkla och effektiva verktyg för små och medelstora företag. Tillsammans identifierar och prioriterar vi projekt som utvecklar ditt företag.

För att få ut maximalt av labbet är det bra om ni som företag:

  • Samlar data i någon typ av digitalt system
  • Kan visa upp er data under datalabbet (vilken data finns och hur är den strukturerad?)
  • Är bekvämt med att på ett övergripande plan diskutera affärsutvecklingsidéer kopplat till problem, möjligheter och teknik

Process

Kartlägga nuet

Vi utgår från ert nuläge med hjälp av verktyget Data Jumpstart där ni får svara på frågor kopplat till datamognaden i er verksamhet. Utifrån resultatet kartlägger vi ert nuläge och tittar på vilka möjligheter ni önskar att utforska med hjälp av er data. Det kan till exempel vara att förutse efterfrågan, utvärdera insatser eller en skarpare och bättre riktad marknadsföring.

Workshop

Med utgångspunkt i den data som finns i ert företag identifieras nya och realistiska utvecklingsprojekt kopplat till din verksamhet.

Konkret nästa steg

Efter workshoppen har ni minst ett konkret projektförslag att arbeta vidare med hjälp av labbets verktyg och stöd.

Verktyg

I Datalabb-Halland arbetar vi med olika verktyg för att kartlägga den aktuella situationen, definiera ett problem- eller utvecklingsområde och utforska vilka möjligheter som finns. Du hittar alla verktyg och mer information om projektet på Futures By Designs hemsida.

Intresserad av att delta?

Kontakta Micha Björck om du vill veta mer.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Datalabb är en aktivitet som finansieras med stöd av Interreg NSR genom projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet.