Avslutade projekt

Pastellfärgad bakgrund med noder, i förgrunden visas logotypen för projektet Futures by design.

Futures By Design

Futures By Design är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag att förnya, växa eller förändra produktiviteten genom tillgång till data och analys av denna data för att öka resultaten.

Efterfrågad kompetensutveckling.

Efterfrågad kompetensutveckling (EKU)

Rätt kompetens blir allt viktigare för företagens konkurrens­kraft eftersom kunskaps­innehållet i de varor och tjänster som produceras i närings­livet stiger. Samtidigt ökar konkurrensen om marknads­andelarna i takt med globaliseringen.

Logotyp för projektet Building competencies for competitive companies.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk inter­operabilitet för företag.

Logotyp för projektet Scandinavian growth creators.

Scandinavian Growth Creators (SGC)

Med hjälp av Scandinavian Growth Creators (SGC) ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikro­företag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska skapas.

Logotyp för projektet Scandinavian sustainable circular construction.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Målet är att fler hållbara och energi­effektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) vill höja kunskaps­nivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Logotyp för projektet Smartup accelerator.

SmartUp Accelerator

Projektet SmartUp Accelerator riktar sig mot innovations­systemet inom ekologisk hållbarhet, såväl aktörer som användare.

Stadssilhuett längs med nederkanten, ovanför visas logotypen för projektet Green building a-z.

Green Building A–Z

Inom EU står byggnader för omkring 40% av energi­förbrukningen och 35% av klimatgas­utsläppen. Bygg­sektorn är därmed en nyckel­spelare i omställningen till ett hållbart samhälle.

Närbild på en solcell.

SolReg Halland

Alexandersoninstitutet driver tillsammans med Energi- och Miljöcentrum en treårig satsning för att främja sol­energins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

Person sitter med finkläder i sanden och trycker på tangentbordet till sin laptop.

Innomatch

Många nya och små företag behöver kunskap och en högre innovations­nivå för att klara konkurrensen i framtiden. Dessa företag känne­tecknas dock ofta av att de har begränsade resurser både vad gäller kapital och kunskap, det saknas också en tradition av att samarbeta med akademin och med större företag.

Fem personer sitter runt ett bord och skriver anteckningar på flertalet post-it-lappar.

Kompetensbaserad Regional Analys (KOBRA)

KOBRA står för Kompetens­Baserad Regional Analys och syftet med projektet är att skapa en gemensam struktur för hur man bemöter och interagerar med företag kring deras kompetens­behov, hur man omvärldsbevakar och analyserar den statistik och de prognoser som finns gällande arbets­marknaden, samt hur detta sedan effektivt kan omsättas till efterfråge­styrd utbildning.

Logotyp för projektet Imaile.

IMAILE

IMAILE aims to meet the technological challenges facing European education head on!

Mindre flaggstångar står uppradade på ett bord. Flaggor från Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, EU, Sverige, Berlin och Danmark.

Erasmus KA1 Mobility Project

I detta mobilitets­projekt kommer totalt 101 studerande och 124 anställda inom yrkes­utbildning från 13 orter i Västsverige att få möjlighet till praktik/jobb­skuggning i ett annat EU-land.

Försäljning av konst via bilars backluckor på en gata i stan, människor som strosar omkring.

Handelsboost

Campus Varberg fått i uppdrag att genomföra ett pilot­projekt vid namn "Handelsboost" för att främja den småskaliga detalj­handeln i tre halländska stads­kärnor. Detta med finansiering från en nybildad handels­stiftelse, Stiftelsen Köpmannaförbundet.

Ikoner föreställande böcker, jordklot, laptop och mobiltelefon. Ett pappersflygplan åker mellan dessa. Grafisk illustration.

M_APP

The M_APP project, funded by the EU's Lifelong Learning Programme aims to define the new skills learned by people during trips abroad, enabling them to be documented and then shared with others. The project started on January 1st, 2014 and will run until 31st of December 2015.

COSIMA

COSIMA is a European funded project under the Lifelong Learning Programme that aims at adapting an instrument for simulating business processes initially developed in Germany – the Factory In the Seminar Room (FIS) of the Learning Factory - to the situation of young people in career orientation, apprenticeships and adolescent employees, and at transferring it to all participating partner countries.

En väska innehållande böcker och anteckningar. Från väskan har äpplen och ytterligare anteckningar ramlat ner på ett bord.

Skandinavisk Innovationskultur

Det overordnede mål med projektet er at styrke og udvikle en skandinavisk innovationskultur. Et vigtigt langsigtet mål for projektet er at få udviklet en fælles skandinavisk retning for, hvordan innovationskulturen og samarbejdet mellem uddannelses­institutioner og erhvervslivet styrkes.

Folk står- och sitter på huk runt flertalet planscher som ligger på golvet.

KASK Inkubator Match

I KASK Inkubator Match arbetar Alexandersoninstitutet genom CRED-Creative Destination Halland med att förstärka och utveckla inkubators­modeller anpassade för kulturella och kreativa näringar.

Efterfrågad utveckling

Projektet Efterfrågad Utveckling skall utveckla fyra spår för att koppla näringsliv närmare akademi och utbildning samt att bidra med en europeisk kontext för företag och organisationer i, och omkring Halland.

Person iklädd kavaj står med händerna ihop och lyssnar till någon till höger utanför bild.

EMBRYO

Syftet med projektet EMBRYO är att tillvarata Campus Varbergs och andra aktörers beprövade metoder och verktyg inom entreprenörskap och affärs­utveckling.

Collaborate to Reduce and Renew (CO2RE)

Projektets mål är att utvärdera metoder för att uppnå ett grönt skifte på regional nivå. Alla europeiska regioner vill minska sitt utsläpp av växthus­gaser och utveckla ett grönt näringsliv.

Person iklädd kavaj står vid en betongvägg med en lagbok i famnen. Fler stora, tunga böcker ligger på marken ijämte.

SkanKomp

Increased economic growth through improved conditions for competence development in the labour market can only be obtained through the creation of new and improved relations between companies and educational institutions.

Närbild på två personer som ler mot kameran. Svartvitt foto.

REMIX

I handlings­planen för kulturella och kreativa näringar (KKN) 2009-2012 finns nio olika del­uppdrag till nationella myndigheter och organisationer. Ett av dessa är ett gemensamt uppdrag till VINNOVA och Tillväxtverket att stötta nya modeller för affärs­utveckling i inkubators­miljö.

Svartklädd person står i en betongtunnel. Precis under fötterna växer lite grönska.

KASK Incubator

KASK Incubator is an accelerator for growth in Scandinavian incubators. The project aims to take stock of the regional innovation system and the role of incubators. A further objective is to develop offers through the incubators. Training for business coaches has been set up. Start-ups will be offered an accelerator programme to help them achieve their goals.

Person står på ett mörkt golv mot en grå vägg. Runt omrking fladdrar papper med olika bokstäver på sig.

C-E.N.T.E.R.

When it comes to dissemination and utilization of EU project results, a wide range of different tools are available. But in many organizations there is a lack of knowledge of marketing or product placement in order to plan, implement and monitor dissemination activities. It is difficult to use the tools in the most appropriate way in order to reach the target groups and to prepare the ground for sustainability.

Person sitter med elgitarr vid ett panoramafönster över en hamn. Gitarren är kopplad till en högtalare.

Mötet

Projektets syfte är att med utgångspunkt i tidigare erfarenheter (förstudien, KK-stiftelsens mötesplats- och FUNK-metod och regionernas tidigare arbete med kreativa näringar) utveckla konkreta tillvägagångs­sätt för att etablera bestående mötes­platser för kreativa näringar. Projektet syftar också till att genomgå en lärande­process som tillvaratar erfarenheter och utvecklar idéer kring mötet mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur.