KASK Inkubator Match

I KASK Inkubator Match arbetar Alexandersoninstitutet genom CRED-Creative Destination Halland med att förstärka och utveckla inkubatorsmodeller anpassade för kulturella och kreativa näringar.

Projektet lägger fokus på de senare faserna i inkubatorprocessen och skapar förutsättningar för möten mellan kreativa näringar och traditionell industri.

4 delblock i projektet

 1. Kompetensutveckling av business coacher
 2. Växtprogram för företag
 3. Matchmaking och samarbetsplattform mellan företagen i de tre nordiska länderna i syfte att bredda nätverk och öka möjligheterna för internationell marknad
 4. Utvärdering och mätning
Finansieringsprogram:
KASK Interreg IV A
Projektägare:
Otto-von-Guericke University Magdeburg - Faculty of Computer Science (DE)
Samarbetspartners:
 • Creative Destination Halland (CRED) (SE)
 • Amt Hüttener Berge (DE)
 • Erhvervsakademi Aarhus (DK)
 • MT Højgaard (DK)
 • NAV Larvik (NO)
 • University of Groningen, Faculty of Spatial Sciences (NL)
 • Sociedade Portuguesa de Inovação (PT)
 • Trollhättan Stad Lärcentrum (SE)
 • FormAzione Co&So Network (IT)
Budget:
Sverige, Norge och Danmark: € 2 200 000. KASK Interreg IV A-programmet finansierar € 1 000 000
Projektperiod:
1 januari 2013 – 31 december 2014