En person sitter och kodar framför två datorskärmar och en laptop.

Om webbplatsen

Alexandersoninstitutet är en del av Campus Varberg vid Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun. På den här sidan hittar du information om vår webbplats – hur den fungerar och hur du använder den.

Hitta på sidan

Kontakta oss

Den här webbplatsen förmedlar information om Alexandersoninstitutets verksamhet och är en av våra huvudsakliga kommunikationskanaler. Har du förslag, synpunkter eller frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta oss på info@alexandersoninstitutet.se.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Alexandersoninstitutet ingår i Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, som är en del av Varbergs kommun. Det innebär att den här webbplatsen faller under kommunens gemensamma policy för Dataskyddsförordningen, GDPR (varberg.se).

Formulärdata

Det förekommer flera olika typer av formulär på webbplatsen, däribland anmälan till nyhetsbrev eller aktivitet (evenemang). Ingen data samlas däremot in via några av våra formulär utan att du lämnat samtycke för detta.

All insamlad formulärdata sparas av Alexandersoninstitutet i marknadsförings- och redovisningssyfte om inget annat uppges. Exempel på hur formulärdata används för marknadsföring kan vara att vi kontaktar dig med tips på en aktivitet som liknar någon du tidigare har anmält dig till eller visat intresse för. Eventuella medverkande arrangörer eller samarbetspartners kan också få tillgång till formulärdata för att i sin tur utföra liknande marknadsföringsuppdrag.

Samtliga formulärdata lämnas också in till den Europeiska regionala utvecklingsfonden och/eller annan projektfinansiär. Detta för att redovisa resultatet av Alexandersoninstitutets uppdrag som motor för regional utveckling. Eftersom Alexandersoninstitutet är en del av Varbergs kommun och således faller under offentlig sektor, kan insamlad formulärdata även komma att bevaras för arkivändamål enligt Arkivlagen. I dessa fall gäller svenskt regelverk kring allmänna handlingar, vilket innebär att uppgifterna du lämnar via något av formulären på den här webbplatsen kan komma att begäras ut som allmän handling i enlighet med Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Lagring av IP-adresser

Alla IP-adresser som ansluter till webbplatsens server sparas i loggar som raderas löpande. Loggarna används för att optimera säkerheten på webbplatsen.

Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder för att besöka en webbplats. I filen samlas information om ditt besök som kan återanvändas nästa gång du besöker webbplatsen för att optimera dess funktionalitet. Informationen kan också, om du samtycker till det, användas för att analysera hur du använder webbplatsen.

Du kan läsa mer om cookies på sidan Information om kakor hos Post- och telestyrelsen.

Cookies på den här webbplatsen

När du besöker Alexanderson­institutets webbplats ber vi dig lämna samtycke till användning av cookies. Vi använder dessa cookies i redovisnings­syfte och för att förbättra webb­platsens användar­upplevelse. Följande cookies sätts först efter att du gett samtycke till dem:

Inställningar för cookies

Namn:
cookie_notice_accepted
Beskrivning:
Sparar dina inställningar för användning av cookies på den här webbplatsen (samtycke eller ej samtycke)
Leverantör:
hu-manity.co
Varaktighet:
12 månader

webbtrafik och analys

Namn:
_pk_id
Beskrivning:
Skapar ett unikt användar-ID (som varken går att koppla till din IP-adress eller dig som person) för webbstatistik
Leverantör:
Matomo
Varaktighet:
12 månader
Namn:
_pk_hsr
Beskrivning:
Kortvarig lagring av data under webbplatsbesöket. Används för att bidra med data till så kallade ”heatmaps” eller ”sessionsinspelningar” som illustrerar användandet av ett webbplatsbesök
Leverantör:
Matomo
Varaktighet:
30 minuter
Namn:
_pk_ref
Beskrivning:
Specificerar varifrån du hittade till webbplatsen, exempelvis från ett sökresultat i Google eller en länk via ett inlägg på sociala medier
Leverantör:
Matomo
Varaktighet:
6 månader
Namn:
_pk_ses
Beskrivning:
Kortvarig lagring av data under webbplatsbesöket. Används för att bland annat spåra vilka sidor du besöker på webbplatsen och vilka länkar du trycker på
Leverantör:
Matomo
Varaktighet:
30 minuter

Hantera och/eller radera cookies

Du kan när som helst ändra dina inställningar för insamling av cookies på den här webbplatsen. Om du inte vill att kakor ska sparas alls, eller önskar ta bort redan satta kakor, gör du detta i din webbläsares inställningar. Gå till webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Länkar till andra webbplatser

Det förekommer flera länkar till externa sidor på vår webbplats. Om du klickar på någon av dessa kommer du att besöka en tredje parts webbplats som också har sin egen policy vad gäller behandling av personuppgifter och hantering av cookies. Alexandersoninstitutet tar inget ansvar för innehåll som finns på de externa sidor som länkas från den här webbplatsen.

Nyhetsflöden

Du kan prenumerera på innehåll från oss på Alexandersoninstitutet med hjälp av så kallade nyhetsflöden (RSS). För att börja prenumerera på ett nyhetsflöde klistrar du in dess kanallänk i din RSS-läsare.

Alexandersoninstitutet erbjuder följande kanal för nyhetsflöde:

Tillgänglighet

Den här webbplatsen är utvecklad med målet att så många som möjligt ska kunna uppfatta, hantera och förstå dess innehåll. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehåll och utföra de tjänster som finns på webbplatsen, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Test av tillgänglighet

Den här webbplatsen har testats mot kraven för WCAG 2.1 nivå AA med hjälp av en självskattning (intern testning) som huvudsakligen grundat sig i de officiella riktlinjerna för digital tillgänglighet från webbriktlinjer.se.

Senaste test av tillgänglighet på webbplatsen gjordes under januari 2022.

Innehåll som inte är tillgängligt

Nedan har vi listat de brister på tillgänglighet som vi själva är medvetna om:

  • Vissa knappar saknar ARIA-attribut som tydliggör vad de har för syfte
  • Tangentbordsfokus är inte begränsat till popup-ruta vid anmälan till en aktivitet
  • Dokument i form av komprimerade filer (.zip, .rar) och PDF:er uppfyller inte alla krav på tillgänglighet

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på e-post: info@alexandersoninstitutet.se. Vi kommer försöka prioritera en åtgärd av problemet och se till att du får den digitala service du har rätt till. Svarstiden är normalt upp till en vecka.

Skulle du upptäcka brister eller problem med tillgänglighet på den här webbplatsen som inte redan har noterats, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är du välkommen att anmäla detta till oss:

Fyll endast i om du vill att vi återkopplar till dig när bristen på tillgänglighet är åtgärdad.
Försök att beskriva bristen på tillgänglighet så tydligt som möjligt.
Klistra in en länk (URL) till sidan där bristen på tillgänglighet förekommer.
Observera att eventuell e-postadress som skickas in via det här formuläret kommer tas bort från våra system så fort ärendet i fråga anses avslutat.

Tillsyn av tillgänglighetsanpassning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för tillsyn av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kring tillgänglighet kan du kontakta dem via digg.se/tdosanmalan och påtala det.

På DIGG:s webbplats kan du också läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.