Gruppbild på all personal från Alexandersoninstitutet.

Verksamhet

Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på spetskompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar vi med att skapa utbud där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns.

Alexanderson­institutet invigdes i december 2008. Initiativet är resultatet av ett mål­inriktat arbete för att fullfölja Campus Varbergs tre uppdrag att fungera som mötes­plats, mäklare av utbildningar samt som motor i en regional utveckling. Alexanderson­institutet utformades för att stärka och utveckla det tredje uppdraget.

Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden Efterfrågade utbildningar har Alexanderson­institutet uppdraget att arbeta med Efterfrågad utveckling.

Syftet med Alexanderson­institutet är att bedriva efterfrågad utveckling som samordnar och tillvaratar utvecklings­behov kopplade till näringsliv i regionen genom att:

  • bidra till utveckling i närings­livet genom nätverk och projekt­satsningar,
  • bidra till ökad konkurrens­kraft för regionen,
  • bidra till ökat fokus på internationalisering,
  • öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv.

Kommunal huvudman

Alexanderson­institutet är en del av utbildnings- och arbetsmarknads­förvaltningen i Varbergs kommun. Utöver Alexanderson­institutet innefattar förvaltningen även verksamheterna Campus Varberg, vuxen­utbildningen i Varbergs kommun, arbets­marknads­enheten, integrations­enheten, studie- och karriär­centrum och den kommunala gymnasieskolan.

Organisationsnummer: 212000-1249