Tema: Hållbarhet

Hållbarhet är ett horisontellt kriterium i alla våra projekt, med det menas att vi inom alla projekt har med oss och reflekterar över hållbarhet utifrån Agenda 2030. Genom åren har vi genomfört ett stort antal projekt med tydligt fokus på klimat och miljö vilket resulterat i såväl verktyg och modeller för att arbeta med det egna miljöarbetet men även böcker och medverkan vid Arendals­veckan i Norge.

En person i arbetskläder klättrar på takstommar av trä.

Ökad beställarkompetens vid byggnation av skolor och förskolor

Syftet med denna utredning är att höja beställarkompetensen kring hur de tekniska kraven kan möta verksamhetskraven i skolor, förskolor och andra offentliga lokaler. Målet med studien är att ta fram lättillgängliga och kommunanpassade förslag på arbetssätt och verktyg för att underlätta för beställare att integrera tekniska och miljömässiga krav med verksamhetens behov. Med ett övergripande fokus på hållbarhetaspekten, i första […]

Närbild på en solcell.

Solenergi

En undersökning som kan bistå med erfarenheter och kunskaper kring hur framtida projekteringar ska kunna genomföras utifrån en studie av ett område som var föremål för en solenergianläggning, men där protester från boende gjorde att platsen för projektering fick flyttas. Undersökningen genomfördes inom projektet SolReg av Haverdal Consulting på uppdrag av Alexandersoninstitutet och EMC – Energi- och miljöcentrum.  Solelbranschen ökar […]

Grön omställning: En metodhandbok för miljövänligare regioner i Europa omslagsbild.

Grön omställning – En metodhandbok för miljövänligare regioner i Europa

Den här skriften har tagits fram i förprojektet CO2RE – Collaborate to reduce and renew. Projektet genomfördes av Alexandersoninstitutet i Halland i samarbete med företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum samt av Aust-Agder fylkeskommun i samarbete med nätverket Klimapartnere. Vi beslutade oss tidigt i kartläggningen för att inte låta alla de goda idéer och tillvägagångssätt vi stött på bli en produkt och […]

A toolkit for increasing the impact of CO2 calculation omslagsbild.

CO2 Calculation – A toolkit for increasing the impact of CO2 calculation

This toolkit is a product of an international cooperation project named North Sea Sustainable Energy Planning PLUS. With the aim of promoting a low-carbon Europe and increasing the impact of CO2 calculation, partners from six countries has worked together to create this source of inspiration. The project was part funded by the European Union programme Interreg IV North Sea Region.