Ökad beställarkompetens vid byggnation av skolor och förskolor

Syftet med denna utredning är att höja beställarkompetensen kring hur de tekniska kraven kan möta verksamhetskraven i skolor, förskolor och andra offentliga lokaler. Målet med studien är att ta fram lättillgängliga och kommunanpassade förslag på arbetssätt och verktyg för att underlätta för beställare att integrera tekniska och miljömässiga krav med verksamhetens behov. Med ett övergripande fokus på hållbarhetaspekten, i första hand ekologisk hållbarhet.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Green Building A–Z är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg ÖKS.