Tema: Entreprenörskap

Entreprenörskap har varit en central del i många av våra projekt. Alltifrån kvinnligt företagande till draknästen och ung företagsamhet. Genom våra projekt har vi skapat fler verktyg och modeller kring hur man kan arbeta med sitt eget entreprenörskap men även inom ramen för kompetens­utveckling av medarbetare i organisationer.

Entreprenöriell medarbetare

Mjuka värden så som entreprenörskap blir allt viktigare i vårt samhälle. Att kunna driva och identifiera utveckling­sidéer är en av nycklarna för ett framgångs­rikt företag.

Tre fysiska exemplar av verktyget Metoder för innovation och entreprenörskap.

Metoder för innovation och entreprenörskap

Inom ramen för projektet Scandinavian Growth Creators (SGC) har en verktygs­låda tagits fram. Verktygs­lådan består av en samling modeller och metoder för lärare i innovation och entreprenörskap.

Business lab guide book omslagsbild.

Business Lab

Ingen har väl undgått att det är på fikarasterna eller de timslånga cafébesöken med vännerna – det vill säga runt kaffekoppen – som de bästa idéerna skapas. Därför har vi utvecklat en metod för detta: Business Lab – en bestående kaffebar tillika mötesplats som är affärsidévänlig och utrustad med olika material för den kreativa processens olika delar. Business Lab är […]

Afternoon tea omslagsbild.

Afternoon Tea

Möteskonceptet Afternoon Tea bygger på att vi på ett strukturerat sätt ger entreprenören kunskap, inspiration, utmaningar och nya kontakter. Genom detta skapar vi möjligheter till ny business och utveckling av befintlig business. Konceptet har prövats i olika strukturer och strukturen som du nu kommer få ta del av är den mest uppskattade av entreprenörerna. 

Crowd business modelling omslagsbild.

Crowd business modelling

Innovation är ett resultat av relationer och det är när folk möts som nya idéer uppstår. Innovation när det gäller affärsmodeller handlar om att skapa värde för företag, kunder och samhället!