Folk som promenerar och vindsurfar vid en strand under skymningstid.

Varberg – leva lokalt, jobba globalt

Varberg kan bli en självklar plats för hungriga entreprenörer och tech-utvecklare som vill utveckla morgondagens digitala raketer.

Teknisk utveckling har alltid varit den viktigaste drivkraften bakom växande välstånd. I takt med att verktyg, maskiner och datorprogram blivit effektivare, billigare och säkrare har samhällets utveckling påskyndats och enskilda människors liv blivit både enklare och rikare. Den viktigaste motorn för denna utveckling i vår tid är digitaliseringen.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.Futures By Design logotyp.

Rapporten har finansierats med stöd av Interreg North Sea Region (NSR) genom projektet Futures By Design (FBD) vid Alexandersoninstitutet.