Tema: Data och digitalisering

Inom ramen för vår projekt­verksamhet så jobbar vi mer och mer med frågor kring digitalisering och en ökad förståelse av hur man kan arbeta med data – egen eller öppen. Det kan handla om att öka konkurrens­kraft genom förståelse av omvärldens beteende men även hur man kan effektivisera produktion eller göra sin verksamhet mer hållbar, såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Del av omslag från rapporten Why you should care.

Why you should care

In this paper we have provided the benefits and first steps a SME can take in organizing itself to become a more data-driven business.