The COM³ Book

Den här metodboken baseras på de resultat och erfarenheter som dragits i NSR-projektet COM³ (Building Competencies for Competitive Companies). I boken har vi samlat goda exempel, tips och e-kurser kopplat till digitalisering, samverkan och affärsutveckling.

Vi hoppas att boken ska ge dig som intermediär eller företagsstöttande aktör mer kunskap, inspiration och tips kring hur kan stärka företag som verkar på landsbygden.

A method book based on the results and experiences gained in the NSR project COM³. In the book, we have collected good examples, tips and e-courses linked to digitalisation, collaboration and business development. We hope that the book will give you as an intermediary or business support actor more knowledge, inspiration and tips on how to strengthen companies that operate in rural areas.

Ladda ner

Engelska The COM3 Book

The COM³ Book

pdf, 3 MB
Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Building Competencies for Competitive Companies (COM³) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg North Sea Region (NSR).