Etikett: Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

The COM3 Book

The COM³ Book

En metod­bok som baseras på de resultat och erfarenheter som dragits i COM3-projektet. I boken har vi samlat goda exempel, tips och e-kurser kopplat till digitalisering, samverkan och affärs­utveckling.

AktivitetGrafisk illustration i turkosa nyanser med ikoner föreställande pusselbitar, pratbubblor och sammankopplade noder.

Matchmaking event COM3

26 oktober–26 januari Online Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

Welcome to matchmaking events within the NSR-project COM3: Building competencies for competitive companies. Take the opportunity to listen to success stories, meet and talk to interesting speakers and widen your network and perspectives! This is the first part of a series of 3 matchmaking sessions. You can choose to participate on a single event, or multiple. Session 1: How to […]

Matchmaking events, grafisk illustration i grönt vitt och gult.

Matchmaking events – a guidebook for hosts

Hur skapas nya affärs­­möjligheter och nätverk? Den här guide­­boken ger företags­­stöttande organisationer, offentlig sektor och myndigheter konkreta tips i sin planering av matchmaking-träffar.

Person tittar mot en anslagstavla som är fylld med en massa papper.

From ”oh no” to ”how to”

Hur hanterar små och medel­stora företag information i överflöd? From "oh no" to "how to" är en praktisk guide i fyra delar som fokuserar på hur företag kan hantera och filtrera relevant information.

Tre personer står vid ett bord fyllt med post-it-lappar.

Alexanderson­institutet söker två process­ledare

17 maj 2022

Inom ramen för två av våra EU-finansierade utvecklings­­projekt söker vi nu två process­­ledare. Båda tjänsterna är tids­­begränsade projekt­­anställningar, med placering på Alexanderson­­institutet vid Campus Varberg.

ProjektLogotyp för projektet Building competencies for competitive companies.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk inter­operabilitet för företag.