Matchmaking events – a guidebook for hosts

Hur skapas nya affärs­möjligheter och nätverk? Den här guide­boken ger företags­stöttande organisationer, offentlig sektor och myndigheter konkreta tips i sin planering av matchmaking-träffar.

Matchmaking events are a way of networking, under more structured circumstances, with people who want to connect with others, want to help others, or get new perspectives on an idea.

Ladda ner

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg North Sea Region (NSR).