Resultat

Att sprida och erbjuda andra att ta del av våra erfarenheter och resultat är en viktig del av vår verksamhetsidé som motor för regional utveckling. Vi lägger stor kraft på vår roll som mäklare av kunskap och om vi kan möta efterfrågan så har vi lyckats. Välj mellan någon av de teman som listas på den här sidan för att se vilka resultat vi tagit fram inom respektive områden.

Två personer står och pratar inför en publik på Alexandersoninstitutets kontor.

Data och digitalisering

Inom ramen för vår projekt­verksamhet så jobbar vi mer och mer med frågor kring digitalisering och en ökad förståelse av hur man kan arbeta med data – egen eller öppen. Det kan handla om att öka konkurrens­kraft genom förståelse av omvärldens beteende men även hur man kan effektivisera produktion eller göra sin verksamhet mer hållbar, såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

En person står på scen och pratar framför en publik med studenter under Entreprenörskapsveckorna.

Entreprenörskap

Entreprenörskap har varit en central del i många av våra projekt. Alltifrån kvinnligt företagande till draknästen och ung företagsamhet. Genom våra projekt har vi skapat fler verktyg och modeller kring hur man kan arbeta med sitt eget entreprenörskap men även inom ramen för kompetens­utveckling av medarbetare i organisationer.

Uppslagen katalog med bild på flera vindkraftverk som står på ett fält. En hand som pekar på bilden.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett horisontellt kriterium i alla våra projekt, med det menas att vi inom alla projekt har med oss och reflekterar över hållbarhet utifrån Agenda 2030. Genom åren har vi genomfört ett stort antal projekt med tydligt fokus på klimat och miljö vilket resulterat i såväl verktyg och modeller för att arbeta med det egna miljöarbetet men även böcker och medverkan vid Arendals­veckan i Norge.

Hexagon-formade papper som beskriver olika koncept ligger utplacerade på golvet.

Konceptutveckling

Flera av våra projekt har handlat om hur man tar en idé till genomförande. I vårt samarbete med Högskolan i Borås och utbildningen Event management så har vi utvecklat och testat flera olika metoder och verktyg riktade mot de kreativa och kulturella näringarna.

En publik sitter och lyssnar till en föreläsare.

Livslångt lärande

Alexandersoninstitutet är en del av Campus Varberg och det livslånga lärandet är en röd tråd genom alla våra projekt. Oavsett om projektet riktar sig direkt mot arbetslivet eller inkluderar akademi och utbildning så är vår ambition att mäkla kunskap och vara en mötes­plats för det livslånga lärandet.