Pågående projekt

En publik sitter och lyssnar på föreläsare, i förgrunden syns en kamera som live-sänder händelsen.

Techarena

Projektet har som mål att etablera två lokalt anpassade techarenor i Varberg och Borås. Detta för att bland annat öka kapaciteten för innovation och forskning hos företag i Västsverige.

Flera händer flyttar- och skriver på post-it-lappar vid ett bord.

C4talent

Utgångspunkten för projektet är att skapa en företags- och start-up vänlig miljö i mindre städer. Projektet syftar till att minska effekterna av brain-drain och att i stället lyckas attrahera och behålla unga talanger.

Fyra unga vuxna sitter i grupp vid ett bord och diskuterar med varandra.

Scandinavian Employability

Projektet ska inspirera, bygga relationer och möjliggöra för fler studenter att köra praktik inom området Kattegatt-Skagerrak (KASK).