En publik sitter och lyssnar på föreläsare, i förgrunden syns en kamera som live-sänder händelsen.
Foto: Natalie Greppi

TechArena

Det råder ingen tvekan om att digital teknologi är en av de starkaste transformativa krafterna i dagens samhälle. Den förändrar förutsättningarna för hur individer lever sina liv, hur företag formar affärsmodeller samt hur samhällen omstruktureras. Fördelarna som tekniken medför har sporrat företag att söka efter förbättrade affärsmodeller och innovativa tjänster i syfte att stärka sin konkurrenskraft.

Det specifika problem som projektet adresserar är att det saknas lokalt förankrade samverkansarenor, i detta fall techarenor, som kan stötta små och medelstora företag i deras strävan att förbättra sin konkurrenskraft genom forskning och innovation inom techområdet.

En techarena definieras som en neutral plattform där företag och offentliga organisationer samverkar med forskare, studenter och användare för att lösa komplexa verksamhetsproblem, skapa innovativa prototyper, samt generera och sprida ny kunskap relaterat till digital teknologi.

Projektets mål är att etablera två lokalt anpassade techarenor i Varberg och Borås som:

  • ökar innovations- och forskningskapacitet hos företag i Västsverige
  • uppmuntrar till ett livslångt lärande hos medarbetare
  • skapar hållbara digitala lösningar
Kontaktperson:
Micha Björck
Finansieringsprogram:
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Halland
Samarbetspartners:
  • Alexandersoninstitutet (SE)
  • Högskolan i Borås (SE)
Budget:
22 miljoner, varav 8,7 miljoner för Alexandersoninstitutet
Projektperiod:
1 maj 2023 – 30 april 2026
Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.Region Halland, logotyp.

TechArena är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Halland.