En föreläsare visar en tech-lösning på sin surfplatta för deltagarna vid en programpunkt under Halland Tech Week 2020.

Halland Tech Week

För stärkt innovations- och konkurrens­kraft!

Halland är en växande region som har en historia av att driva teknik­utveckling, bland annat genom att grunda världens första sociala nätverk Lunarstorm och introducerade Nintendo till den svenska marknaden. Idag stoltserar regionen med att utveckla flera globala teknik­bolag. Genom Hallands geografiska läge, fokus på kreativitet och en god livsplats är det en av de mest intressanta regionerna i norra Europa.

Teknik är framtiden och för att hantera samhälls­utmaningar och behålla vår konkurrens­kraft behöver vi i Halland fortsatt ta del av och bidra till att utveckla teknik­branschen. Därför har Varbergs kommun genom Alexandersoninstitutet vid Campus Varberg tagit initiativ till det årligen återkommande eventet Halland Tech Week.

Halland Tech Week samlar några av våra mest inspirerande företags­ledare, investerare och stigande stjärnor för att visa på konkreta möjligheter med teknik och digitalisering och inspirera till innovation och konkurrens­kraft.

Halland Tech Week är till viss del själv­organiserat och skapas tillsammans med företag, universitet, inkubatorer, nätverk och organisationer. Vi bygger en arena som synliggör teknik­bolag, ger goda exempel och lyfter intressanta initiativ med ett program som skapar intresse både nationellt och internationellt.

Micha Björck, projektledare

Halland Tech Week visar på möjligheterna med Halland som plats att leva och verka i. Vanliga deltagare på Halland Tech är bland annat start-ups och entreprenörer, mogna och etablerade bolag, studenter och akademi samt hallandsnyfikna och tech-intresserade. Deltagandet är helt kostnads­fritt.

Fakta år 2021

  • 4 dagar
  • 28 programpunkter
  • 1 200 bokade platser
  • Exempel på ämnen: Teknik­trender och omvärlds­bevakning, framtidens mobilitet, byggbranschen i framtiden, digital lösningar för vård i hemmet, draknäste med inriktning teknikbolag

En del av Futures by Design

Halland Tech Week ingår i Halland Tech som är ett marknadsförings- och kompetens­utvecklings­paraply som visar på konkreta möjligheter med ny teknik och digital transformation i Halland. Initiativet är en del av det projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet och projektleds tillsammans med framtids­arenan HighFive och finansieras med medel från Interreg North Sea Region Programme samt Region Halland.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.Region Halland, logotyp.

Halland Tech Week är en aktivitet som finansieras med stöd av Region Halland och Interreg NSR genom projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet.