Scandinavian Employability

Scandinavian Employability ska inspirera, bygga relationer och möjliggöra för fler studenter att köra praktik inom området Kattegatt-Skagerrak (KASK).

I projektet ska studenter delta i aktiviteter som förbereder dem för utbildning och praktik utomlands där bland annat Student camps, karriär-coachning och portfolio-byggande ingår. Dessa aktiviteter ska bana väg för att fler väljer att genomföra sin praktik i KASK-området och sedermera också väljer att se området som sin naturliga boende- och arbetsregion. Projektet kommer även att inspirera och stötta fler verksamheter att vilja och kunna ta emot praktikanter samt rekrytera studenter i och från KASK-området.

Det som kommer ut av projektets aktiviteter kommer att ligga till grund för att utveckla gemensamma utbildningar och lämplig infrastruktur för fortsatt förvaltning av projektets resultat och former för fortsatt organisatoriskt samarbete.

Kontaktperson:
Elisabet Klingenstierna
Finansieringsprogram:
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS)
Projektägare:
Varbergs kommun (SE)
Samarbetspartners:
  • Erhvervsakademi Dania (DK)
Budget:
€ 1 018 279
Projektperiod:
1 september 2023 – 31 augusti 2026
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Scandinavian Employability är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS).