From ”oh no” to ”how to”

Hur hanterar små och medelstora företag information i överflöd? From ”oh no” to ”how to” är en praktisk guide i fyra delar som fokuserar på hur företag kan hantera och filtrera relevant information.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Building Competencies for Competitive Companies (COM3) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg North Sea Region (NSR).