Building Competencies for Competitive Companies (COM3)

COM3 fokuserar på lokala och regionala myndigheter och utvecklar transnationella stödjande strukturer som testas i 11 regioner från NSR-länder i syfte att införa teknik och ekonomisk interoperabilitet för företag.

Med andra ord lyfts den digitala infrastrukturen för hur lokala och regionala myndigheter kan stötta små och medelstora företag när det gäller digitalisering. Alexandersoninstitutets samarbete i projektet kommer bland annat stödja företag i region Halland till att bli mer konkurrenskraftiga genom att underlätta den digitala infrastrukturen och bidra med mer kompetens.

Projektwebbplats:
northsearegion.eu/com-3
Finansieringsprogram:
Interreg North Sea Region
Samarbetspartners:
 • Intercommunale Leiedal (BE)
 • Designregio Kortrijk (BE)
 • Atene KOM (DK)
 • Amt Hüttener Berge (DE)
 • University of Groningen (NL)
 • Drenthe Province (NL)
 • Vejle municipality (DK)
 • Aalborg universitet (DK)
 • Stavanger University (NO)
 • University of South-Eastern Norway (NO)
 • Vinje Municipality (NO)
 • Cluster for Industrial Asset Management - Stavanger (NO)
 • Oldambt Municipality (NL)
 • Värmland County Administrative Board (SE)
 • Torsby (SE)
 • Compare (SE)
 • University of Lincoln (UK)
 • Lincolnshire County Council (UK)
Budget:
Total budget för projektet € 3 725 000, budget för Alexandersoninstitutet är € 325 000
Projektperiod:
1 juli 2019 – 30 juni 2023
Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.