Tre personer står vid ett bord fyllt med post-it-lappar.

Alexanderson­institutet söker två process­ledare

Inom ramen för två av våra EU-finansierade utvecklings­projekt söker vi nu två process­ledare. Båda tjänsterna är tids­begränsade projekt­anställningar, med placering på Alexanderson­institutet vid Campus Varberg.

Processledare med fokus på hållbarhet och Agenda 2030

Inom det regionala utvecklings­projektet Efterfrågad kompetens­utveckling (EKU) söker vi en process­ledare. Du kommer arbeta med att skapa förutsättningar för att främja:

  • forskning
  • kunskapsutbyte
  • kompetens­utveckling
  • det livslånga lärandet.

Hållbarhet och Agenda 2030 är ett område där vi som verksamhet behöver utvecklas. Vi måste möta de nya krav och förväntningar som finns inom såväl projekt­verksamhet som de mål- och styrdokument vi behöver förhålla oss till som en verksamhet inom den offentliga sektorn.

Ett uppdrag i rollen som process­ledare är att driva verksamhetens utvecklings­process kopplat till detta, samt att se vilka möjligheter det öppnar upp till, kopplat till vårt uppdrag inom ramen för det livslånga lärandet.

Tjänsten omfattar heltid på ett år från och med tillträde. För mer information och ansökan:

Processledare med fokus på event och match­making

Inom projektet Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies (COM3) söker vi en process­ledare. Under hösten 2022 kommer du arbeta med att driva, samordna, genomföra och utvärdera aktiviteter i ett antal kvarvarande processer inom projektet. Planerade aktiviteter är bland annat:

  • tre digitala matchmaking-event tillsammans med ett antal aktörer inom projektets partnerskap
  • en metodbok för att skapa kluster/event/plattformar för regionala aktörer kopplat till digitalisering och ny teknik.

Tjänsten omfattar 60 % fram till och med årsskiftet 2022/2023. För mer information och ansökan:

Tillväxtverket logotyp.Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Efterfrågad kompetensutveckling är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket. Building COMpetencies for COMpetitive COMpanies är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg North Sea Region.