Business Lab

Ingen har väl undgått att det är på fikarasterna eller de timslånga cafébesöken med vännerna – det vill säga runt kaffekoppen – som de bästa idéerna skapas. Därför har vi utvecklat en metod för detta: Business Lab – en bestående kaffebar tillika mötesplats som är affärsidévänlig och utrustad med olika material för den kreativa processens olika delar.

Business Lab är en metod anpassad för entreprenörer inom kreativa näringar innehållande olika verktyg som underlättar kreatörens resa mot mer och fler affärer, ett hållbart och lönsamt företagande. Allt från att reda ut dagens mest akuta fråga, till hur du testar din nya affärsidé, säljer in ditt nya affärskoncept till visionära planer som utvecklar dig och din affärsidén framåt – givetvis över en god kopp. Inom konceptet finns fem mindmaps som tar kreatören igenom processen.

Business Lab består av fem dukar som tar entreprenören genom processen att utveckla sitt affärssinne och ge en påminnelse om vad som är viktigt för att skapa business genom att fokusera ihop med andra. Dukarna kallar vi för Intro, Inspiration, Verkstad, Pitch och Actionplan. Dessa kan användas på det sätt som kommer beskrivas i resultatet Crowd Coaching, där tre entreprenörer träffas vid tre tillfällen. Dukarna kan också användas i en coachningssituation med bara en entreprenör och en coach.

Ladda ner