Entreprenöriell medarbetare

Mjuka värden så som entreprenörskap blir allt viktigare i vårt samhälle. Att kunna driva och identifiera utvecklingsidéer är en av nycklarna för ett framgångsrikt företag. Inom ramen för regionalfonds­projektet Efterfrågad kompetens­utveckling utvecklade Alexanderson­institutet kursen Entreprenöriell medarbetare. En kurs med fokus att stärka medarbetares förmåga att se och utveckla kreativa idéer i arbetet och ge struktur och verktyg för att föra idéerna framåt.

Både privat och offentlig sektor påverkas av entreprenörskap. Det finns en uppsjö av historier om enskilda individer som drivit utvecklingen framåt – men att vara entreprenöriell är inte något man gör helt ensam eller som bara några få personer föds till. Istället visar forskning att en entreprenöriell förmåga är möjlig att utveckla och lära sig – vilket är precis det vi försökt göra inom ramen för denna kurs.

Kursen utgår från forskningsrapporten The entrepreneurial employee in the public and private sector. I flera olika steg tränar deltagarna på att se, förstå och undersöka möjliga utvecklingsidéer på sina arbetsplatser. Men materialet består också av ett flertal canvaser – stora papper att utgå från i arbetet med en idé – där de olika stegen kräver såväl reflektion som att arbeta med de idéer man brinner för: att arbeta värdeskapande.

Metoden fungerar också att använda på egen hand, utan att gå kursen som sådan, och för att möjliggöra för fler att använda det har även en handbok tagits fram.

Ta del av forskaren Martin Lackéus presentation ”Entreprenöriell medarbetare – en lärprocess som fungerar oväntat bra” (vimeo.com) som hölls under konferensen Slutsatser och metoder för framtidens lärande. Martin har också gjort ytterligare föreläsningar inom ämnet som du kan ta del av här:

Vill du ha ett fysiskt exemplar av instruktionsboken Entreprenöriell medarbetare är det bara att kontakta oss på e-post info@alexandersoninstitutet.se eller komma förbi Campus Varberg.

Tillväxtverket logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

Efterfrågad Kompetensutveckling (EKU) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket.