Afternoon Tea

Möteskonceptet Afternoon Tea bygger på att vi på ett strukturerat sätt ger entreprenören kunskap, inspiration, utmaningar och nya kontakter. Genom detta skapar vi möjligheter till ny business och utveckling av befintlig business. Konceptet har prövats i olika strukturer och strukturen som du nu kommer få ta del av är den mest uppskattade av entreprenörerna. 

Afternoon Tea är en del av TO DO: utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken (pdf, 42 MB)