Crowd business modelling

Innovation är ett resultat av relationer och det är när folk möts som nya idéer uppstår. Innovation när det gäller affärsmodeller handlar om att skapa värde för företag, kunder och samhället!

För att ta en ide till ny affär behöver vi såväl kreativitet som struktur. Detta har vi tagit fasta på och med utgångspunkt i Alexander Osterwalders Business Model Generation utvecklat en process som är anpassad för dig som driver ett bolag inom kreativa näringar.

Crowd business modelling är en del av TO DO: utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken (pdf, 42 MB)

Ladda ner