Etikett: Green Building A-Z (GBAZ)

ProjektStadssilhuett längs med nederkanten, ovanför visas logotypen för projektet Green building a-z.

Green Building A–Z

Inom EU står byggnader för omkring 40% av energi­förbrukningen och 35% av klimatgas­utsläppen. Bygg­sektorn är därmed en nyckel­spelare i omställningen till ett hållbart samhälle.

Regiostars 2020.

Projekt nominerat till Regiostars Awards 2020

2 juli 2020

S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction är ett av projekten där Alexandersoninstitutet ingår. Projektet har nominerats till Regiostars Awards 2020 som är Europas utmärkelser till de mest nyskapande regionala projekten. I juni i fjol beviljades Alexandersoninstitutet tre EU-projekt, varav ett av projekten är S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction. S2C har målsättningen att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas […]

En person i arbetskläder klättrar på takstommar av trä.

Ökad beställarkompetens vid byggnation av skolor och förskolor

Syftet med denna utredning är att höja beställarkompetensen kring hur de tekniska kraven kan möta verksamhetskraven i skolor, förskolor och andra offentliga lokaler. Målet med studien är att ta fram lättillgängliga och kommunanpassade förslag på arbetssätt och verktyg för att underlätta för beställare att integrera tekniska och miljömässiga krav med verksamhetens behov. Med ett övergripande fokus på hållbarhetaspekten, i första […]