Projekt nominerat till Regiostars Awards 2020

S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction är ett av projekten där Alexandersoninstitutet ingår. Projektet har nominerats till Regiostars Awards 2020 som är Europas utmärkelser till de mest nyskapande regionala projekten.

I juni i fjol beviljades Alexandersoninstitutet tre EU-projekt, varav ett av projekten är S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction. S2C har målsättningen att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas samtidigt som ambitionen finns att höja kunskapsnivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Årlig tävling som lyfter innovativa och goda projekt

Regiostars-utmärkelsen är en årlig tävling som organiseras av Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik och stadspolitik som syftar till att identifiera god praxis i regional utveckling och lyfta innovativa, EU-finansierade projekt som kan vara attraktiva och inspirerande för andra regioner och projektledare.

S2C har nominerats i kategorin “Hållbar tillväxt – cirkulär ekonomi för ett grönt Europa” med följande motivering:

S2C är ett samarbetsprojekt som syftar till kunskapsbyggande, kunskapsspridning och attitydförändring, vilket kommer resultera i fler cirkulära, hållbara och mer energieffektiva offentliga byggnader. Grunden för projektet består av tre fall och kompetensbyggande aktiviteter i Danmark, Sverige och Norge. Detta täcker grunden för vår gränsöverskridande inlärningsplattform. Projektet utvecklar bästa praxis och modeller för att stödja ambitiösa hållbara och cirkulära offentliga byggprojekt.

Erfarenhetsutbyte och utveckling av energibesparande och hållbara byggprocesser

Alexandersoninstitutet ingick tidigare i EU-projektet Green Building A-Z, där Alexandersoninstitutet fokuserade på att facilitera samarbeten för mer hållbara byggprojekt. S2C ingår i finansieringsprogrammet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerak och följer byggnationer i tre länder: en ny yrkesskola i Grimstad i Norge, Borne- og Ungeuniversitet i Aalborg kommune på Jylland samt Hoppet i Göteborgs kommun. Erfarenhetsutbytena kommer ske under byggtiderna, mellan casen och involverade regioner.

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) logotyp.

Scandinavian Sustainable Circular Construction och Green Building A-Z är två projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg ÖKS.