Etikett: Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Lekrum i en förskola, med fokus mitt i rummet på ett byggtorn i trä.

Studiebesök på Backa Kyrkogata 11

8 september 2022

Följ med på studiebesök till en förskola i Göteborg som genom­gående har arbetat och tänkt hållbart – både i byggnationen men även vidare i vardagen.

Pedagogisk modell.

Pedagogisk modell för överlämning av nybyggda skolor och förskolor till pedagoger/brukare

Den pedagogiska modellen är ett verktyg för att förvalta och utveckla gemensamma erfarenheter från planering- och byggprocess. Barnens kunskap kring miljö och klimatfrågor som baseras på den dagliga verksamheten blir en naturlig lärandeprocess och kan inspirera pedagogerna till att delta i innovations- och utvecklingsarbete. Genom samverkan mellan aktörer som planerat, byggt och sedan använder byggnad och utemiljö kan den fysiska […]

Förskola byggd i trä, foto.

Barn är framtidens hållbara samhälls­byggare

15 februari 2022

Universitets­lektorn Ingrid Svetoft ingår i projektet S2C, där hon aktivt arbetat med effektiv användning av material och resurser. Det gemensamma lärandet involverar även barnen och eleverna som blir framtidens samhälls­byggare, menar hon.

ProjektLogotyp för projektet Scandinavian sustainable circular construction.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Målet är att fler hållbara och energi­effektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) vill höja kunskaps­nivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Regiostars 2020.

Projekt nominerat till Regiostars Awards 2020

2 juli 2020

S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction är ett av projekten där Alexandersoninstitutet ingår. Projektet har nominerats till Regiostars Awards 2020 som är Europas utmärkelser till de mest nyskapande regionala projekten. I juni i fjol beviljades Alexandersoninstitutet tre EU-projekt, varav ett av projekten är S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction. S2C har målsättningen att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas […]