Hållbarhetsevent inom Scandinavian Circular Construction

Igår arrangerade Alexandersoninstitutet eventet Hållbar hela vägen – från ritning till sista slitning med fokus på hur vi kan bygga och bruka hållbarare.

Anders Carlsson (hållbarhetschef på Derome) öppnade eventet genom att presentera hur Derome arbetat med planeringen och byggandet av förskolan Backa Kyrkogata. Dessutom pratade han om vikten om att våga vara modig och ställa krav för en hållbarare framtid.

Dagens andra talare var Ingrid Svetoft (från Ingrid Svetoft Arkitektkontor). Hon presenterade den pedagogiska modell som arbetats fram inom projektet S2C. Det gäller inte bara att bygga hållbart – det är lika viktigt att bruka byggnader på ett hållbart sätt.

Dagen modererades av Margareta Ivarson och vi tackar alla inblandade för intressanta presentationer och panelsamtal! Stort tack till våra gäster som deltog i samtalet och ställde relevanta och intressanta frågor kopplat till ämnet.

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) logotyp.Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.