Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C)

Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring hållbart byggande.

Med uthångspunkt i tre case ska projektet utveckla verktyg, modeller och “best practises” för en ökad förståelse kring hur kommuner och offentliga byggherrar ska få mest hållbarhet, energieffektivitet och cirkulär ekonomi för pengarna.

Projektet följer byggnationerna i tre länder: en ny yrkesskola i Grimstad i Norge, Borne- og Ungeuniversitet i Aalborg kommune på Jylland samt Hoppet i Göteborgs kommun. Erfarenhetsutbytena kommer att ske under byggtiderna, mellan casen och involverade regioner.

Konkret handlar det om att titta på energiförbrukningen i anläggningsdrift, användningen av hållbara material, arkitektoniska lösningar samt energibesparande och hållbara byggprocesser. Alexandersoninstitutet har även ingått i projektet Green Building A-Z, med målsättningen att bidra till att energieffektivisera offentliga byggnader.

Projektet vill kunna visa exempel på hur kommuner kan ställa krav på hållbarhet och cirkulär ekonomi i upphandling och det efterföljande arbetet med entreprenören.

Finansieringsprogram:
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Samarbetspartners:
  • Aalborg kommune (DK)
  • Agder Fylkeskommune (NO)
  • Innovatum AB (SE)
  • Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (DK)
  • Hjørring kommune (DK)
  • Universitetet i Agder (NO)
  • Göteborgs Stad (SE)
Budget:
Total budget € 3 449 539, budget för Alexandersoninstitutet är € 93 788 (50% medfinansiering)
Projektperiod:
1 oktober 2019 – 30 september 2022
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.