Grön omställning – En metodhandbok för miljövänligare regioner i Europa

Den här skriften har tagits fram i förprojektet CO2RE – Collaborate to reduce and renew. Projektet genomfördes av Alexandersoninstitutet i Halland i samarbete med företagsnätverket Energi- och MiljöCentrum samt av Aust-Agder fylkeskommun i samarbete med nätverket Klimapartnere.

Vi beslutade oss tidigt i kartläggningen för att inte låta alla de goda idéer och tillvägagångssätt vi stött på bli en produkt och en kunskap som stannade inom projektet. Istället vill vi dela med oss av både egna och andras erfarenheter med att arbeta med utvecklingsmetoder för miljö- och energifrågor i en regional kontext. Förhoppningen är att genom en metodhandbok göra processerna synliga och få dem att kännas genomförbara även i andra regioner och vi hoppas kunna inspirera och bidra till att ytterligare initiativ tas i dessa viktiga frågor.