En väska innehållande böcker och anteckningar. Från väskan har äpplen och ytterligare anteckningar ramlat ner på ett bord.

Skandinavisk Innovationskultur

Det overordnede mål med projektet er at styrke og udvikle en skandinavisk innovationskultur. Et vigtigt langsigtet mål for projektet er at få udviklet en fælles skandinavisk retning for, hvordan innovationskulturen og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes.

Der findes et stort behov for at forbedre samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i både Danmark og Sverige samt udvikle initiativer, der kan motivere studerende med gode ideer til at blive iværksættere og samtidigt give dem en relevant uddannelse.

Campus Varberg er ligesom de danske partnere ved at udvikle mentorordninger og opbygge deres studentervæksthus og der kan derfor opnås synergieffekter ved at udvikle initiativerne i en fælles skandinavisk kontekst. Ved at arbejde tværnationalt med studentervæksthuse, kan udviklingen af de studerendes virksomheder accelereres, idet der kan etableres tværnationale kontakter og samarbejder ligesom de nye virksomheder kan hjælpes i gang med deres første eksport til de nordiske lande.

Projektet bidrager til hållbar ekonomisk tillväxt.

Finansieringsprogram:
Interreg Kattegatt-Skagerrak
Samarbetspartners:
  • Compare (SE)
  • Universitetet i Agder (NO)
  • bfw - Unternehmen für Bildung (DE)
  • Otto-von-Guericke University Magdeburg - Faculty of Computer Science (DE)
Budget:
504 477 EUR
Projektperiod:
1 april 2012 – 31 december 2014