Fem personer sitter runt ett bord och skriver anteckningar på flertalet post-it-lappar.

Kompetensbaserad Regional Analys (KOBRA)

KOBRA står för KompetensBaserad Regional Analys och syftet med projektet är att skapa en gemensam struktur för hur man bemöter och interagerar med företag kring deras kompetensbehov, hur man omvärldsbevakar och analyserar den statistik och de prognoser som finns gällande arbetsmarknaden, samt hur detta sedan effektivt kan omsättas till efterfrågestyrd utbildning.

Projekt ska även leda till skapandet av hållbara samarbetsstrukturer som i framtiden kan bidra till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetens.

Arbetspaket

 1. Kompetensmäklare
  • Uppsökande verksamhet i syfte att få fram företagens kompetensbehov
  • Initiera insatser som gör att företagen blir bättre på att förmedla sitt kompetensbehov – beställarkompetensen
 2. Analys
  • Hantera, analysera, beskriva och förmedla arbetsmarknadens kompetensbehov
 3. Behovsbaserad utbildning
  • Paketera rätt utbildningsleveranser på ett flexibelt och hållbart sätt

Partnerskap

26 partner i Norge, Danmark och Sverige. Lead partner är Region MidtJylland och svensk koordinerade partner är nätverket Westum.

Projektwebbplats:
www.kobra.eu
Finansieringsprogram:
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Samarbetspartners:
 • Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (AT)
 • SPI Sociedade Portuguesa delnoncacao (PT)
 • Kungälvs kommun (SE)
 • Syntra West (BE)
 • Gothenburg University (SE)
 • Tech College Aalborg (DK)
 • Learnmark Horsens (DK)
 • University College Nordjylland (DK)
 • Svensk handel (SE)
 • University of Lincoln (UK)
 • Cluster for Industrial Asset Management - Stavanger (NO)
 • Istanbul Ticaret Odasi (TR)
 • Th. Langs HF & VUC (DK)
 • Sihtasustus Junior Achievement Eesti (EE)
 • Compare (SE)
 • Johanneberg Science Park (SE)
 • Arkitektskolen Aarhus (DK)
 • GN-IX (NL)
 • University of Latvia (LV)
 • Randers HF & VUC (DK)
 • Karabağlar District Directorate of National Education (TR)
 • Meath Community Rural & Social Development Partnership Limited (IE)
 • Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE)
Budget:
Total projektbudget är € 6 700 000
Projektperiod:
1 september 2015 – 31 augusti 2018
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, medfinansieras av Europeiska unionen, logotyp.