Person sitter med finkläder i sanden och trycker på tangentbordet till sin laptop.

Innomatch

Många nya och små företag behöver kunskap och en högre innovationsnivå för att klara konkurrensen i framtiden. Dessa företag kännetecknas dock ofta av att de har begränsade resurser både vad gäller kapital och kunskap, det saknas också en tradition av att samarbeta med akademin och med större företag.

Tanken med projektet Innomatch är att kompetenta studenter med olika bakgrund, intressen och erfarenheter kan hjälpa till och överbrygga detta glapp. Studenterna kommer att vara med och bidra med nya kunskaper och idéer samt testa nya teknologier. Samtidigt får de själva arbetslivserfarenhet och möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

Mål

 • Öka innovationskapacitet i små företag (dvs. upp till 49 anställda)
 • Skapa ökad tillväxt och sysselsättning i små företag
 • Skapa varaktiga samarbetsstrukturer mellan utbildning och näringsliv
 • Styrka de studerandes praktiska kompetenser

Huvudaktiviteter

 1. Innovationssamarbeten där företag får stöd av studenter att lösa specifika utmaningar
 2. Talangsessioner där företag och studenter deltar i matchningsprogram och där studenterna kompetensutvecklas för att bättre matcha företagens behov
 3. Praktiksessioner tränar studenter att bli praktiskt orienterade och få erfarenhet av att jobba innovationsdrivet
Projektwebbplats:
www.innomatch.eu
Finansieringsprogram:
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Samarbetspartners:
 • Compare (SE)
 • E.N.T.E.R. (AU)
 • Otto-von-Guericke University Magdeburg - Faculty of Computer Science (DE)
 • Universitetet i Agder (NO)
 • Erhverv Silkeborg (DK)
 • Learning Factory (DE)
 • Erhvervsakademi Dania (DK)
Budget:
Totalt € 3 102 105, varav Alexandersoninstitutet € 383 736
Projektperiod:
1 januari 2016 – 31 december 2018
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) logotyp.