EMBRYO

Syftet med projektet EMBRYO är att tillvarata Campus Varbergs och andra aktörers beprövade metoder och verktyg inom entreprenörskap och affärsutveckling.

Ett antal workshops har genomförts under tre år och insatserna har anpassats beroende på vilken sektor studieprogrammen ingår i. Störst fokus har det varit på utbildningar inom kreativa näringar, men också gröna näringar, humaniora och vård och omsorg. Målet med denna insats är att entreprenörskap skall genomsyra utbildningar som traditionellt inte har entreprenörskap på schemat.

Ett delsyfte med EMBRYO är också att kartlägga hur man skulle kunna arbeta med annorlunda insatser i framtiden, ett inspel till det regionala stödsystemet. Genom en så kallad “Attraktionsanalys för företagsamhet” tar projektet reda på hur unga människor idag, med fokus på kvinnor, anser att stödsystemet fungerar och vad de skulle önska i en framtida struktur. Målet med denna insats är att skapa grogrund och inspiration för att utveckla offentlig sektors strukturer och arbetssätt inom området affärsutveckling.

Finansieringsprogram:
Tillväxtverkets program "Främja kvinnors företagande"
Budget:
1 314 242 SEK
Projektperiod:
30 januari 2012 – 30 december 2014
Tillväxtverket logotyp.