Mötet

Projektets syfte är att med utgångspunkt i tidigare erfarenheter (förstudien, KK-stiftelsens mötesplats- och FUNK-metod och regionernas tidigare arbete med kreativa näringar) utveckla konkreta tillvägagångssätt för att etablera bestående mötesplatser för kreativa näringar. Projektet syftar också till att genomgå en lärandeprocess som tillvaratar erfarenheter och utvecklar idéer kring mötet mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur.

Projektets effektmål

 • Påbörja en process för etablering av mötesplatser där forskning, utbildning, näringsliv och kultur möts
 • Etablera en mötesplats i Halland
 • Höja vetskapen och öka intresset kring frågan “utveckling av kreativa näringar”
 • Möjliggöra ökad forskning och utveckling inom kreativa näringar/turism och besöksnäring i Halland
 • Öka antalet kunskapsintensiva företag inom kreativa näringar

Projektets resultatmål

 • Ökad kompetens kring företagande och mötesplatsbyggande relaterat till kreativa näringar hos projektledningen och övriga samarbetspartner och målgrupper
 • Etablerad mötesplats, fysisk och virtuell, för innovation och nya idéer
 • Ökat företagande inom kreativa näringar
 • Ett etablerat samarbete mellan Halland, Östergötland och Jämtland
 • Ökad kompetens kring företagande inom kreativa näringar hos deltagande entreprenörer
 • Två nya nätverk (ett för entreprenörer, ett för aktörer) inom kreativa näringar
 • Riktlinjer och förslag till andra regioner som önskar skapa liknande mötesplatser
 • Spridning av projektets resultat på icke traditionella sätt, exempelvis genom att erbjuda möjlighet till interaktiv utbildning på projektets hemsida för studenter, offentliga aktörer och näringslivsrepresentanter oberoende av plats och tidpunkt
Finansieringsprogram:
Tillväxtverket
Samarbetspartners:
 • Meritea / Validering Väst (SE)
 • Kunskapsförbundet Väst (SE)
 • Aust-Agder fylkeskommune (NO)
 • Oscar Thiel Oberstufen Zentrum (upper secondary school) (DE)
 • Oulu University - Center of Internet Excellence (FI)
Budget:
1 938 075 kronor
Projektperiod:
1 januari 2010 – 31 december 2010
Creative destination Halland (CRED) logotyp.Tillväxtverket logotyp.KK-stiftelsen logotyp.