Mindre flaggstångar står uppradade på ett bord. Flaggor från Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, EU, Sverige, Berlin och Danmark.

Erasmus KA1 Mobility Project

I detta mobilitetsprojekt kommer totalt 101 studerande och 124 anställda inom yrkesutbildning från 13 orter i Västsverige att få möjlighet till praktik/jobbskuggning i ett annat EU-land.

Huvudmålet med projektet är att stärka tillväxten och sysselsättningen samt att främja social jämställdhet och integration. Projektet avser också att öka rörligheten och stärka utvecklingen inom olika branscher i Europa. Projektet kommer att bidra till att deltagarnas kompetens tas till vara, utvecklas, synliggörs i ett yrkesmässigt regionalt perspektiv och att individerna får en ökad anställningsbarhet, även internationellt.

Teman och fokusområden

Tre övergripande huvudmål som ska genomsyra alla mobiliteter har utkristalliserats som prioriterat:

  • Integration och mångfald
  • ECVET inom yrkesutbildning
  • Internationalisering och nya trender

Varje mobilitet ska rymmas inom något av nedanstående fokusområden:

  • Vård och omsorg
  • Hotell, restaurang och turism
  • Teknik och förnyelsebar energi
  • IKT-utveckling inom unika kompetenser
  • Koppling mellan SFI och yrkesutbildning

Partnerskap

Konsortium består av 13 kommunala vuxenutbildningar/lärcentra i Westum: Essunga, Färgelanda, Borås, Lidköping, Uddevalla, Kunskapsförbundet Väst, Sotenäs, Strömstad, Alingsås, Orust, Campus Varberg, Skövde och Alingsås.

Finansieringsprogram:
Erasmus+
Samarbetspartners:
  • University of Lincoln (UK)
  • Compare (SE)
Budget:
Alexandersoninstitutet och Campus Varberg har sammanlagt finansiering för 12 mobiliteter för studenter och 10 för personal
Projektperiod:
1 juni 2016 – 31 maj 2017
Erasmus+ logotyp.