Närbild på en solcell.

SolReg Halland

Alexandersoninstitutet driver tillsammans med Energi- och MiljöCentrum en treårig satsning för att främja solenergins utveckling i Halland med omnejd. Satsningen går under namnet SolReg Halland.

I projektet drivs två parallella spår för att stärka solenergins vidare utveckling och marknadsposition. Dels är det fokus på affärsutveckling och nya tillämpningsområden av solenergi. Dels är det fokus på beställarkompetens och hur fler kan använda sig av solenergins möjligheter.

Halland har sedan tidigare flera starka tillväxtbolag inom solenergibranschen. Med SolReg Halland ges branschen ett forum för att tillsammans med andra aktörer utveckla nya erbjudanden samt arbeta för en stärkt marknadsmognad. För kunder och beställare är SolReg Halland ett forum för informationsinhämtning och kompetenshöjning kring solenergins möjligheter. En viktig tillgång när globala initiativ såsom Agenda 2030 och det globala klimatavtalet skall genomföras på lokal och regional nivå.

Mål

Projektets övergripande mål är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland genom att bättre tillvarata och exploatera den teknik och kunskap som finns inom solenergibranschen.

Huvudaktiviteter

  • Utveckla och testa nya skalbara affärsmodeller för solenergi i en samhällsbyggnadskontext
  • Insatser för att stärka beställarkompetensen för solenergi både inom offentlig och privat sektor
  • Etablera ett samverkansforum för affärsutveckling och marknadsutveckling inom solenergi

Film

Finansieringsprogram:
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondens stödprogram för Västsverige, Region Halland samt Energimyndigheten
Samarbetspartners:
  • Energi- och Miljöcentrum (EMC) (SE)
Budget:
Den totala projektbudgeten är på ca 3,2 MSEK
Projektperiod:
1 januari 2017 – 1 januari 2020
Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.Region Halland, logotyp.Energimyndigheten logotyp.