Alexandersoninstitutet beviljas fortsatt finansiering

Igår meddelades att Alexandersoninstitutet beviljas fortsatt finansiering i projektet Futures By Design.

Utvecklat datalabb och techvecka i Futures by Design

Sedan 2019 har vi på Alexandersoninstitutet ingått i projektet Futures By Design som har en projektperiod fram till 2022. Campus Varberg har i projektet genom Alexandersoninstitutet stöttat små och medelstora företag att utnyttja fördelarna med att analysera sin data. Dataanalys används för att ta fram bättre beslutsunderlag och för att göra prognoser för framtiden. Hittills i projektet har vi tillsammans byggt upp ett datalabb på Campus Varberg där företagsledare, dataexperter och studenter möts för att identifiera och utveckla dataprojekt tillsammans. Labbet marknadsförs till halländska företag och studenterna som ingår i labbet kommer från Campus Varberg, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Borås.

Inom ramen för Futures By Design arbetar vi även med Halland Tech Week för att skapa en plattform för kunskapsutbyte samt för att lyfta företag i regionen som på olika sätt jobbar med tech.

Arbetet i Futures By Design har varit mycket framgångsrikt där vi nu beviljats fortsatt finansiering för ytterligare ett år med målet att stötta fler företag och skapa förutsättningar för att datalabben blir en permanent verksamhet. Projektet finansieras av Nordsjöprogrammet och bygger på samarbete mellan fem olika länder: Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland och Sverige.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Futures By Design är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg NSR.