Datalabb resulterade i insikt kring bränsle­förbrukning

Under ett av Alexanderson­institutets datalabb analyserade studenter bränsle­förbrukningen hos det halländska företaget Petterssons Miljöåkeri AB. Med hjälp av verktyget Brainwave Canvas gjorde studenterna spännande insikter som företaget kommer ta med sig när de vidareutvecklar sina tjänster.

Datalabbet är en workshop där studenter och små-/medelstora företag brainstormar och diskuterar datarelaterade projektidéer. Workshoppen mynnar senare ut i ett eller flera identifierade dataprojekt för deltagande företag.

Problem med ökad bränsleförbrukning

Petterssons Miljöåkeri AB har sedan 1965 arbetat med avfall i tre generationer. Företaget verkar i Halland med utgångspunkt i Halmstad, men har också verksamhet i Jönköping. Inför sin medverkan i datalabbet hade de identifierat ett problem: deras lastbilstransporter hade en ökad bränsleförbrukning utan att de visste varför. Företaget hade inte förmågan att själva analysera förändringen i deras data och inte heller tillräckligt med information från sina rapporter för att förstå orsaken bakom den.

Datalabbets workshop inleddes med att presentera företagets problem för studenterna. Studenterna fick titta på möjliga hinder, tillgänglig data och teknik. Inte bara för att utforska problemet, utan också för att avgöra projektets genomförbarhet och omfattning.

Nyutvecklat verktyg underlättade dialog

Under workshoppen användes bland annat verktyget Brainwave Canvas, som är utvecklat av Ruud Sneep och Daan Kolkman från JADS i Nederländerna. JADS är tillsammans med Alexandersoninstitutet en av flera partners i det projekt som finansierar datalabbet: Futures By Design. Brainwave Canvas är tänkt att strukturera brainstorming och dialog mellan studenterna och företagen. Ett uppskattat verktyg, menar studenten Metjan Baduni som läser master­programmet Datadriven IT-Management vid Högskolan i Borås.

– Canvasen var ett mycket bra verktyg. Den var väldigt enkel för oss att använda och möjliggjorde en bra och effektiv diskussion. Den hjälpte oss att få en bättre förståelse för problemet samt att strukturera dialogen. Ibland när du går in i ett möte med kunder händer det att mötet blir alldeles för långt och diskussionen svävar iväg från det projekt man diskuterar. Det här verktyget hjälpte oss att fokusera på just detta projektet.

Fortsatt samarbete efter workshop

Direkt efter datalabbets workshop började Metjan och hans uppsatspartner Minh-Tung Nguyen arbeta med Petterssons Miljöåkeri AB och det identifierade problemet.

– Vi fokuserade på att bygga en datadriven process och försökte hitta det bästa sättet att genomföra projektet. Vi ville bygga en prototyp för en maskininlärningsmodell som analyserade all daglig data från lastbilarna. Maskininlärningen läser in all data och försöker upptäcka mönster för att förstå vilka parametrar som påverkar bränsleförbrukningen. Med hjälp av modellen för maskininlärning kunde vi få insikter från en stor mängd data.

Resultatet visade att lastbilarna hos Petterssons Miljöåkeri AB som körde i städer med mycket trafik hade högre bränsleförbrukning än de lastbilar som körde längre sträckor. Det visade även att kostnaden för långväga körning var lägre än de transporter som ägde rum i städer. Petterssons Miljöåkeri var nöjda med de nya insikterna och ska anpassa sina tjänster baserat på dem.

Studenter en nyckelresurs för utveckling av idéer

Under samarbetet insåg Metjan att företag ofta har en stor mängd data som inte används. Han förklarar att företag vanligtvis har många idéer om vad de kan göra med sin data, men att de saknar resurser för att testa sina idéer. Det är viktigt att företagen förstår värdet av data, och hur datan kan användas för att företagen ska nå sina affärsmål, menar han.

Foto: Privat

– Det kostar alldeles för mycket att gå till ett konsultföretag. Att bara testa en idé är för dyrt. Det är bättre för företaget att ta hjälp av studenter, för att se vilket värde datan och projektet kan ge dem. Innan ett företag investerar pengar i ett projekt måste de veta om projektet är värt att investera i. För att veta det måste de få mer insikt i projektet. Jag tror att den här workshoppen var ett bra steg för företaget, då de fick den bekräftelse de behövde för att fortsätta utforska ett datadrivet förhållningssätt. Jag tror att de redan hade en tanke om detta, att arbeta mer datadrivet, men jag tror att workshoppen var den sista pushen de behövde för att fortsätta.

Datalabb ger värde för både företag och studenter

Workshoppen var inte bara värdefull för företaget, den var också värdefull för Metjan.

– Det här var en unik möjlighet att samarbeta med riktiga företag inom utbildningen. Det var ett riktigt företag med ett verkligt problem, det gjorde det hela mer intressant och det kändes bra att kunna hjälpa dem. Dessutom är det bra för oss studenter att kunna utöka vårt nätverk och se vilka företag som finns. Jag har fortsatt kontakt med företaget och vi erbjöd oss att hjälpa dem i framtiden.

Vill du veta mer?

Futures By Design är ett projekt som är utformat för att möjliggöra för små-/medelstora företag att förnya, växa eller förändra sin produktivitet genom tillgång till data och dataanalys. Känner du till ett företag som hade varit intresserat av detta eller vill vara en del av nästa Datalabb? Hör av dig till info@alexandersoninstitutet.se.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.Futures By Design logotyp.

Datalabb är en aktivitet som finansieras med stöd av Interreg NSR genom projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet.