Direktupphandling avseende konsult med erfarenhet av data och dataanalys

Alexandersoninstitutet söker nu en konsult med erfarenhet av data och dataanalys för affärsutvecklingsinsatser i små och medelstora företag.

Alexandersoninstitutet deltar i det EU-finansierade projektet Futures By Design. Projektet är utformat för att möjliggöra för små och medelstora företag (SMF) att ta de första stegen i att arbeta mer datadrivet med hjälp av dataanalys. Ett av målen i projektet är stötta SMF att påbörja eller växla upp ett datadrivet arbetssätt med ambitionen att öka verksamhetens tillväxt, innovationshöjd och/eller produktivitet.

Vi söker nu en konsult med erfarenhet av data och dataanalys för affärsutvecklingsinsatser i SMF. Uppdraget innefattar att rekrytera SMF och genomföra utvecklingsprogram för att påbörja, stötta och/eller växla upp SMFs arbete med data och dataanalys.  Uppdraget sträcker sig från november 2021 till juni 2022.

I uppdraget ingår att:

Rekrytera SMF i Halland för att genomföra 3 utvecklingsprogram (5 företag i varje, sammanlagt 15 SMF) med uppföljning och coachning. Uppföljning och coachning kommer ske för både nya bolag i utvecklingsprogrammet och för företag som sedan innan deltar i utvecklingsprogrammet. Konsulten ska även stötta SMF i de första operativa stegen att arbeta med data och dataanalys. Se detaljerat innehåll av utvecklingsprogrammet nedan. Programmet genomförs i Campus Varbergs lokaler.

Vi ser att du som söker det här uppdraget har:

  • Erfarenhet av B2B-dialog
  • Förståelse och praktisk erfarenhet av att arbeta med data och dataanalys
  • Goda kunskaper i Excel samt CRM-system är meriterande
  • Gedigen erfarenhet av affärsutveckling i SMF
  • Förmåga att förklara och inspirera till tekniska lösningar och projektresultat för en icke-teknisk målgrupp
  • Projektledningskompetens och erfarenhet av att leda beskrivna processer enligt uppdraget

Inkomna frågor

Fråga: Vad kostar det för företagen att vara med? Jag kunde inte se det någonstans. Det påverkar uppdraget att ta in deltagare väldigt mycket. Jag misstänker att det är gratis eller nära på gratis?
Svar: Kostnadsfritt för företagen.

Fråga: De verktyg och modeller som används, vad har deltagarna tillgång till efter avslutad kurs? Jag tänker främst på zipcode explorer, footprint verktyget. Andra mallar och dokument behåller dom så klart antar jag.
Svar: Ja, verktygen är offentliga och de har tillgång till dem efter programmet.

Fråga: Körs ett program åt gången, start till slut. Eller körs programmen parallellt? Delvis parallellt.
Svar: Uppstarterna sker med en månads mellanrum.

Fråga: Det står start i november. Men hur snart förväntar ni er att börja första gruppen? Det finns ju en viss tröghet och tid i att få in företag som vill och kan vara med.
Svar: Planen är att första gruppen ska starta i januari.

Fråga: En sak som känns oklar är ”Enskild uppföljning med SMF efter att ha genomfört träff 1-3, Coaching och handledning.” Här står inget specificerat om antal tillfällen eller tid. Jag tror att det finns ett väldigt stort värde i att vara med och stötta mellan träffarna. Att de får ställa frågor, få en knuff i att faktiskt göra ”hemläxa” inför nästa träff osv. För att få det största värdet tror jag detta är nödvändigt. Men det som känns lite otydligt här är förväntan på omfattning. Här skulle det vara bra (i alla fall i samband med att man startar) få reda på omfattningen. Hur många timmar av 390 förväntar ni er ska ligga på ”uppföljning och coachning”. Vill bara vara säker på att det är något som finns medräknat så att det säkert finns tillräckligt med utrymme för det. Det stod också något om de tidigare bolagen. Här vill jag också bara vara säker på lite hur mycket tid som förväntas i så fall.
Svar: Förfrågningsunderlaget bygger på en tidsplan som innehåller tid för enklare avstämning med bolagen mellan träffarna. Därutöver är det avsatt ca. 40 timmar per program för ”Enskild uppföljning med SMF efter att ha genomfört träff 1-3, Coaching och handledning.” Vi har i tidsplanen avsatt ca. 100 timmar av uppdraget för coaching och handledning av bolag som vi tagit in i datalabbet sedan tidigare.

Fråga: Upplägg och material för respektive träff/workshop/presentation: Finns allt innehåll klart? Format, innehåll, presentationsmaterial, instruktioner osv. Finns det färdigt från FBD eller er? Om det finns, vad finns det för utrymme för mig att vara med och påverka och förändra upplägget? Och i så fall, vem förväntas korrigera innehåll/material ni? Jag? Finns det tid inräknat för att göra den typen av förbättringsarbete?
Svar: Det finns mycket material att utgå ifrån (vad gäller innehåll, instruktioner och presentationsmaterial) och vi ser gärna att den konsult som håller i programmet skapar ett innehåll utifrån detta material och eventuellt eget för att hitta det bästa innehållet/upplägget. Vi har lagt in tid i uppdraget för att sätta samman och planera träffarna. Inför uppstarten av första utbildningsprogrammet har vi planerat för tre arbetsdagars planeringstid.

Fråga: Kommer ni köra programmet fler gånger i framtiden?
Svar: Det kan eventuellt bli aktuellt med fler uppstarter av programmet. Vi vet ej i dagsläget.

Fråga: Har ni gjort liknande upphandlingar tidigare?Vilken prisnivå har vunnit då?
Svar: Vi har gjort upphandlingar för att leda workshopdelen av datalabbet (liknande träff 2. I utvecklingsprogrammet). Ett kortare uppdrag på ca. 100 timmar. Timpriset som vann var då 833 kr/timme ex. moms.

Sista dag för anbud:
11 oktober 2021
Sista dag för frågor:
4 oktober 2021
Uppdragsstart:
27 oktober 2021
Slutredovisning sker senast:
30 juni 2022
Uppdraget omfattar:
cirka 390 timmar
Kontaktperson:
Micha Björck
Bilaga 1:
Förfrågningsunderlag (word-dokument, 142 KB)
Bilaga 2:
Uppförandekod (pdf, 23 KB)
Bilaga 3:
Handbok för konsulter (pdf, 299 KB)
Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Futures By Design är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg NSR.