Studenter sitter och lyssnar på en talare under ett datalabb.

Studenter och företag möttes på Datalabb – Halland

I veckan gick Datalabb – Halland av stapeln där studenter, företag och forskare inom data samlades i Alexandersoninstitutets lokaler. Under datalabbet hölls presentationer och workshops kopplat till dataanalys och digital innovation.

Framsteg i den digitala resan

I Datalabb – Halland genomförs individuell företagsrådgivning av studenter och erfarna experter med ambitionen att ta nästa steg i företagens digitala resa. På plats fanns IT- och datastudenter från både Campus Varberg och Högskolan i Halmstad. Däribland studenter vid masterutbildningarna Inbyggda och intelligenta system samt Informationsteknologi. Respektive företag kopplades ihop med studenterna för att identifiera relevanta datadrivna projekt. Enkla och effektiva arbetsmetoder presenterades i form av gemensamma workshoppar mellan företagen och studenterna för att på så vis skapa gränsöverskridande kompetensdialoger.

Moderator för datalabbet var Hannes Göbel, universitetsadjunkt vid sektionen för informationsteknologi vid Högskolan i Borås, där han forskar inom området datadriven innovation. Micha Björck är en av de projektansvariga för Datalabb – Halland och var nöjd med det första datalabbet som gick av stapeln: 

Det är kul att vara igång och ta del av intressanta projekt som grupperna lyckades identifiera på den korta tid de hade till sitt förfogande. Tillsammans med företagen diskuterade studenterna hur de gemensamt kan driva projekt vidare efter labbet för att så småningom förverkliga de idéer som de kommit fram till.

Micha Björck

Bland företagen som närvarade på datalabbet var Lanson International, Himle kök och Greentime.

Datalabb – Halland är kostnadsfritt och kommer fram till december 2021 att samverka med 50 företag. Labbet riktar sig främst till företrädare av företagsledningen.

Interreg Nordic Sea Region (NSR) logotyp.

Datalabb är en aktivitet som finansieras med stöd av Interreg NSR genom projektet Futures By Design vid Alexandersoninstitutet.