Virtuell bootcamp

Med anledning av den rådande situationen beträffande covid-19 behövde vi ställa om till att göra den inplanerade bootcampen (som skulle vara i Berlin) helt digital.

Projektet SmartUp Accelerator befinner sig i sin sista projektfas med huvudområdet Smart Consumption. Projektet riktar sig mot innovationssystemet inom ekologisk hållbarhet och samarbetar med länder runt Östersjöområdet som på sikt utvecklar och implementerar sina affärsidéer på marknaden. 

Följande startup-företag deltog i bootcampen: 

Nu har accelerationsfasen börjat för företagen och de kommer inleda gränsöverskridande samarbeten.

Interreg Baltic Sea Region (BSR) logotyp.

SmartUp Accelerator är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Interreg BSR.