Branschanalys

För att skapa utveckling och tillväxt i en bransch så krävs ofta att man gräver djupt för att förstå branschens situation i detalj och skapar en gemensam bild kring utmaningar och möjligheter. Detta för att gemensamt kunna möta framtiden istället för att konkurrera i det lilla och på det lokala planet. Det handlar om att göra kakan större så att alla kan få en större bit av den större kakan. Att då tillsammans inom den regionala branschen skapa en karta över näringen kan skapa både viss upplysning och solidaritet genom att vidga perspektivet.

Branschanalys är en del av TO DO: utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken (pdf, 42 MB)

Ladda ner

Branschanalys omslagsbild.

Branschanalys

pdf, 162 KB