How To: Att utveckla en stad genom event

Hur skapas attraktionskraft? Hur kan vi använda designprocessen i ett platsutvecklingsarbete och skapa mer innovation i det offentliga rummet? Kan man utveckla en stad genom event? Hur gör man då?