Kreativa och kulturella näringar

De första frågorna du bör ställa dig, som representant för en region som ska starta en satsning på kreativa näringar är: Vilka är vi? Vilka trender påverkar oss i vår omvärld och hur påverkar det hur vi vill forma vår framtid? Vilka kreativa näringar har vi inom räckhåll som kan passa in i den framtidsvisionen och dess möjligheter?

Detta är stora frågor som måste sammanfattas och diskuteras för att utmynna i en gemensam bild av vilken satsning man ska genomföra.

Kreativa och kulturella näringar är en del av TO DO: utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken (pdf, 42 MB)

Ladda ner