Projektutvecklingsduk

Ett verktyg för att visualisera huvudelementen som vanligen finns i en EU-projektansökan. Verktyget hjälper dig att skapa en tydlig projektlogik och inkluderar också möjlighet att analysera de hot och styrkor som kan komma att påverka projektets utfall.

Ladda ner