TO DO: Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken

TODO är en metodhandbok som vänder sig till personer som vill veta hur de praktiskt kan arbeta med utveckling av den kreativa sektorn. Den är skriven med främjare, eldsjälar och gränsgångare som på olika sätt arbetar för att skapa tillväxt och utveckling som målgrupp och är full av beprövade metoder, exempel, erfarenhet och svett.