Alumniträff på Campus Varberg

Den 23 augusti arrangerade Alexandersoninstitutet en lunch där alumner från Campus deltog för att dela med sig av sin syn på kompetensutveckling, livslångt lärande och Campus som möjlig arena för nätverk och möten.

Genom projektet Efterfrågad kompetensutveckling (EKU) kunde vi ta tillvara på denna möjlighet och tillsammans diskutera hur Campus i framtiden på bästa sätt kan bidra till näringslivets behov, genom befintliga metoder och möjligheter och genom att utveckla nya. Vi ser att möten och nätverk som detta är nyckeln för att komma vidare i utvecklingen kring kompetensutveckling.

Två personer står och pratar framför en grupp människor som sitter och äter.
Tillväxtverket logotyp.Region Halland, logotyp.Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp.

Efterfrågad Kompetensutveckling (EKU) är ett projekt vid Alexandersoninstitutet som finansieras med stöd av Tillväxtverket.